Här publiceras information om alla katter som Hemlösa Katter Kalmar letar nya hem till.

För att täcka kostnader för kastrering, vaccinering och annan veterinärvård tar vi ut adoptionskostnad på våra katter enligt följande prislista:

  • Kattunge, grundvaccinerad* och ID-märkt – 1100 kr + 500 kr kastreringspant***
  • Kattunge, fullvaccinerad** och ID-märkt – 1400 kr + 500 kr kastreringspant***
  • Kattunge, kastrerad, grundvaccinerad* och ID-märkt – 1400 kr
  • Kattunge, kastrerad, fullvaccinerad** och ID-märkt – 1700 kr
  • Vuxen katt, kastrerad, grundvaccinerad* och ID-märkt – 1400 kr
  • Vuxen katt, kastrerad, fullvaccinerad** och ID-märkt – 1700 kr
  • Seniorkatt (över 10 år), kastrerad, fullvaccinerad och ID-märkt – 700 kr

*Grundvaccinerad: vaccinerad en gång
**Fullvaccinerad: vaccinerad två gånger
***Enligt kontrakt åtar alla som adopterar kattunge sig att kastrera sin katt senast vid sex (6) månaders ålder. Vid adoptionstillfället erläggs 500 kr i pant som sedan återbetalas vid uppvisande av kastreringsbevis.

”Observera att vi inte har ångerrätt eller returrätt gällande adoptioner. Katter är levande varelser som kan reagera olika på en flytt och vi kan inte förutsäga hur det kommer att gå. Därför har vi policyn att erlagd förmedlingsavgift ej återbetalas. I sådant fall kommer förmedlingsavgiften ändå gå till kostnader för veterinärvård, mediciner, försäkringspremier med mera. Tack för er förståelse!”

Vem vill du adoptera? Vi uppdaterar hemsidan regelbundet med nya katter som söker hem. Håll utkik! ❤