Här publiceras information om alla katter som Hemlösa Katter Kalmar letar nya hem till.

För att täcka kostnader för kastrering, vaccinering och annan veterinärvård tar vi ut adoptionskostnad på våra katter enligt följande prislista:

  • Kattunge, grundvaccinerad* och ID-märkt – 1100 kr + 500 kr kastreringspant***
  • Kattunge, fullvaccinerad** och ID-märkt – 1400 kr + 500 kr kastreringspant***
  • Kattunge, kastrerad, grundvaccinerad* och ID-märkt – 1400 kr
  • Kattunge, kastrerad, fullvaccinerad** och ID-märkt – 1700 kr
  • Vuxen katt, kastrerad, grundvaccinerad* och ID-märkt – 1400 kr
  • Vuxen katt, kastrerad, fullvaccinerad** och ID-märkt – 1700 kr
  • Seniorkatt (över 10 år), kastrerad, fullvaccinerad och ID-märkt – 700 kr

*Grundvaccinerad: vaccinerad en gång
**Fullvaccinerad: vaccinerad två gånger
***Enligt kontrakt åtar alla som adopterar kattunge sig att kastrera sin katt senast vid sex (6) månaders ålder. Vid adoptionstillfället erläggs 500 kr i pant som sedan återbetalas vid uppvisande av kastreringsbevis.

Vem vill du adoptera? Vi uppdaterar hemsidan regelbundet med nya katter som söker hem. Håll utkik! ❤